Gudstjenester

Se en oversigt på adventist.dk

gudstjeneste oversigt 

 

 Lyt til Gud   Taler, lydbøger og video om Guds ord

"Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord."