Covid-19 information

Seneste nyt: Vi har åbent med begrænset aktivitet. Vores bibelstudie er kl. 10:00-10:30, samt gudstjeneste kl. 11:00-11:30. Vi opfordrer til tilmelding, da vores kapacitet nu er max 27 personer. Kontakt Pernille Rasmussen fra lederteamet (6170 3461).

Alle andre aktiviteter er enten aflyst eller rykket online. Kontakt vores præst, hvis du ønsker at deltage. Du kan følge med på vores nationale gudstjeneste her.

Velkommen! Vi åbner vores kirke igen – nu på lørdag. Der er børnebibelklub og bibelstudie kl. 10, samt gudstjeneste kl. 11.

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens & Kirkeministeriets retningslinjer. Det betyder fx:

· Der må max være 51 personer i kirkesalen. Det er én person per 4 kvadratmeter.

· Vi sidder med tre stole imellem os, og med 2 meters afstand, da vi stadig ønsker at synge.

· Der er 10 ekstra pladser på balkonen.

· Vores dørvagter er nøje instrueret i de nye forhold og er her for at hjælpe.

· Vi har flere stationer med håndsprit sat op.

· Der er blevet gjort rent, og vi er ekstra opmærksomme på de hygiejniske forhold.

· Hvis man har symptomer på sygdom, bliver man hjemme og kan følge med på www.webkirke.dk

· Hvis man er i risikogruppe, så overvej hvad der er bedst i din situation.

· Der vil ikke være fællesspisning efter gudstjenesten, som der ellers plejer at være.

Det vil altså ikke blive “som det var før,” men vi glæder os stadig over at kunne mødes igen for tilbede Gud.

“Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” Rom 10,17

Skrevet d. 21. maj 2020

Thomas Rasmussen
Præst, Aarhus Adventistkirke

Retningslinjerne fra Kirkeministeriet bliver jævnligt opdateret, og vi følger naturligvis med. Reglen om 4 kvadratmeter pr. person er eksempelvis blevet ændret til 2 kvadratmeter pr. person, når det primært er siddende aktivitet. Det betyder, at der må være op til 102 personer i kirkesalen. Indtil videre gælder retningslinjerne frem til 31. oktober.

Skrevet d. 24. august 2020

Vi er begyndt med kirkefrokost igen. Det foregår under sikre, og ansvarlige forhold. Der er håndsprit ved serveringsbordet i tillæg til engangsservice, samt tallerkener og krus, hvor man tager nyt hver gang man går op til bordet. Der er opslag i begge lokaler i kælderen, som oplyser, hvor mange personer, der må være (siddende og stående), og der er god plads til at sprede sig ud, så vi holder den nødvendige afstand. De seneste retningslinjer fra regeringen omkring max 50 personer gælder ikke for aktiviteter i kirkerne, hvor folk primært er siddende.

Skrevet d. 29. september 2020

Fra torsdag d. 29. oktober er der krav om mundbind i kirkerne indtil 28. februar 2021. Det gælder ikke, når man i al væsentlighed sidder eller knæler. Men det betyder, at vi bærer mundbind, når vi går ind og ud af kirken, og bevæger os rundt. I lys af det forhøjede smittetryk er kirkefrokost aflyst indtil 3. januar. Vi har også aflyst flere menighedsaktiviteter, og flyttet møder online, hvor det er hensigtsmæssigt.

Skrevet d. 28. oktober 2020. Opdateret 11. december.


Vi har vedtaget en corona-strategi, der betyder, at aktiviteter i kirken løbende tilpasses, så de stemmer overnens med Sundhedsstyrelsens varslingssystem. Eksempelvis afholder vi ikke nadver, før vi kommer ned i risikoniveau 2 igen. Møder og ungdomsaktiviteter bliver rykket online ved risikoniveau 4, osv. Vi håber du vil få et trygt, og godt besøg hos os.
Kontakt præsten for nærmere information.

Skrevet d. 21. december 2020.

Vi udviser samfundssind og gør vores del for at mindske smittespredning. Derfor holder vi lukket indtil 17. januar.

Skrevet d. 7. januar, 2021.

Læs mere fra Adventistkirken, Danmark her.