4. Janur 2020: Emne: Menneskets natur

Du går måske og er bange for ikke at være god nok – at Gud ikke synes, dine gerninger er særlig gode, eller at du ikke gør nok – og derfor er bange for, at du vil gå fortabt.

Gudstjeneste kl. 11:00
Vi vil se på, hvordan menneskets natur var før syndefaldet.
– Hvad betyder det, at være skabt i Guds billede?
Vi vil se på, hvad der skete den dag Adam og Eva syndede.
– Hvad skete der med deres natur?

Eftermiddagsmøde kl. 15:00
Vi stiller spørgsmålene:
– Hvad kan/skal vi gøre og hvad gør Gud?
– Hvad er vi mennesker i stand til, når det kommer til gode gerninger?
– Hvilken plads og hvor stor en rolle spiller det, når det kommer til vores frelse?
– Hvordan finder vi vejen til Kristus – vejen til frelse?

Forståelsen af ovenstående er utrolig vigtig for din glæde i troen på Gud – din vished for frelse – glæden ved at se frem til Jesu genkomst.
Det er utrolig vigtigt for forståelsen af, hvordan du får frelsen, og hvad det egentlig er, Jesus har gjort for dig – og forståelsen af hans kærlighed til dig og opofrelse for dig